NÁBOR

STŘEDOVĚKÝ MINECRAFT ECONOMY SERVER

V SOUČASNÉ DOBĚ NEPROBÍHÁ ŽÁDNÝ NÁBOR

ZKONTROLUJ ALE NÁŠ DISCORD, ZDA SE TAM NĚJAKÁ POZICE NEUVOLNÍ

PŘIPOJ SE NA NÁŠ DISCORD